WELKOM IN HET ATELIER VOOR VRIJE SCHILDERKUNST

 Schilderlessen zowel voor beginners als gevorderden

Informatie beginners

Schilderen is door middel van kleur, vorm en manier van schilderen het verbeelden van gevoelens, of anders: het suggereren van al datgene dat we om ons heen zien.
Daarom is het belangrijk om met enige basiskennis dit eigen te maken om later uw eigen weg hierin te vinden.
Er wordt véél aandacht besteed aan kleur, penseelvoering, mengtechniek, schildertechnieken en vormonderzoek.

In de eerste lessen gaan we werken vanuit verschillende primaire kleuren, waarbij we diverse mengtechnieken zullen hanteren.

Vervolgens leren we wat kleurensferen en kleurenharmonieën zijn en wat het begrip kleurenperspectief inhoudt.

We werken in eerste instantie vanuit een ondertoonschildering. Dit is een techniek waarmee we de kleur op een goede manier kunnen analyseren, zoals ook sommige impressionisten destijds deden binnen het Luminisme (het ontleden van het licht).

We hanteren daarbij verschillende paletten welke uitvoerig beschreven staan in de handleiding.

Om onze onderwerpen uit te kiezen gebruiken we zwart/wit en kleuren foto’s die ruimschoots in het atelier aanwezig zijn.

image.pjpeg

Cursisten genieten met verf en penseel en/of tekenmaterialen in de vrije natuur.


Bij goed weer in het voorjaar of nazomer gaan we naar buiten en zoeken we in de vrije natuur een plekje om een waterpartij, een vergezicht of een willekeurig detail vast te leggen. Dit alles met een vrije materiaal keuze.

Na enige tijd, wanneer u al goed thuis bent in het schilderen, kunt u samen met mij de keuze maken in welke richting u het liefst verder wilt. Dit kan enerzijds de vrije expressionistische richting zijn maar ook de figuratieve, ambachtelijke richting is een mogelijkheid.

Samengevat: u moet de eerste 20 lessen beschouwen als een basis waardoor u vertrouwd raakt met de verschillende aspecten binnen de schilderkunst zodat u op een goede manier leert om te gaan met kleur, techniek en materiaal.
Veel oefenen is vanzelfsprekend aan te raden en verder helpt een beetje talent natuurlijk altijd, maar zeker niet noodzakelijk om het doel van deze schilderlessen, namelijk het zich later op een zelfstandige manier eigen maken van het schilderen, te kunnen bereiken.

Beginners werken eerst met gouacheverf omdat olieverf om praktische reden nog niet geschikt is.

image.pjpeg

Kleurenleer en mengtechnieken zijn een onderdeel van de lessen.

image.jpeg