WELKOM IN HET ATELIER VOOR VRIJE SCHILDERKUNST

 Schilderlessen zowel voor beginners als gevorderden

Korte cursus portretschilderen

Vanaf 24 april a.s.vijf avonden steeds op woensdagavond

Vele kunstenaars hebben naast onderwerpen als het landschap, model of stilleven het portret vaak als uitgangspunt genomen om onderzoek naar vorm en kleur te doen. Het schilderkunstige wordt vanuit een onderwerp zoals het portret verder ontwikkeld. Denk maar aan van Gogh, Jawlensky, picasso enz. Vaak gaat het dan niet zozeer om de natuurgetrouwe gelijkenis van de geportretteerde maar om compositie, vorm, kleur en karakteristieke trekken.

In een korte cursus van 5 lessen op woensdagavond kunt u ook ervaren wat het is om vanuit de directe waarneming een portret te schilderen.

Iedere cursist of iemand die u mee brengt om te poseren zit gedurende 60 minuten model (maximaal 8 cursisten). Dus u krijgt de gelegenheid om maximaal 9 portretten te schilderen. Aan de orde komen o.a. de opbouw van het schilderij, kleurgebruik, dieptewerking penseelvoering, compositie en de karaktertrekken van het model. Voorop staat het spontaan werken.

Na iedere les bespreking van de resultaten van die avond en op de laatste avond een gezellige borrel met een hapje.